Materská škola 29. augusta B.Bystrica

Rozpis denných činností

6:30 - 8:00 hod.

8:00 - 10:00 hod.

 

otvorenie MŠ , schádzanie detí
+ podávanie raňajok
hry a činnosti detí podľa výberu detí


pohybové a relaxačné cvičenia
edukačné aktivity  všetky triedy

9:40 - 9:50 hod.

1. skupina

osobná hygiena

 

 

ovocno-zeleninová desiata

9:50 – 10.00 hod.

2. skupina

osobná hygiena

 

 

ovocno-zeleninová desiata

10:00 - 11:30 hod.

 

Pobyt vonku

11:20 - 11:50 hod.

1. skupina

osobná hygiena

 

 

obed

11:50 - 12:15 hod.

2. skupina

osobná hygiena

 

 

obed

11:50 - 12:00 hod.

1.skupina

osobná hygiena pred odpočinkom

12:00 - 14:20 hod.

1. skupina

poobedný oddych

12:15 - 12:30 hod.

2. skupina

osobná hygiena pred odpočinkom

12:30 - 14:10 hod.

2. skupina

poobedný oddych

14:20 – 14:40 hod.

1. skupina

osobná hygiena

14:40 - 15:00 hod.

1. skupina

olovrant

14:10 - 14:20 hod.

2. skupina

osobná hygiena

14:20 - 14:40 hod.

2. skupina

olovrant

14:45 - 16:30 hod.

 

 edukačné akktivity, hry a hrové činnosti podľa výberu, záujmu a potrieb detí