Materská škola 29. augusta B.Bystrica

Zamestnanci MŠ

V materskej škole pracuje 10 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov.  
 

Pedagogickí pracovníci
 
Riaditeľka MŠ
 

PaedDr. Eva Šávoltová
 

Zástupkyňa:
 
Alžbeta Vránska
 
Učiteľky:

Mgr. Zlata Kavčáková
Renata Dáliková
Mgr. Dana Štadlerová
Anna Nosáľová
Oľga Rovná
Mgr. Iveta Mlynáriková

Mgr. Simona Hošková
Mgr. Bibiána Kmeťová

 
 
Nepedagogickí pracovníci
 
Školníčka:
 
Anna Pecníková
 
Upratovačka:
 
Dana Bálleková
 
Vedúca školskej jedálne:
 
Eva Staníková
 
Hl.kuchárka :
 
Jana Malíková
 
Kuchárky:

Soňa Čunderlíková

Soňa KonrádováA takto nás vidia deti