Materská škola 29. augusta B.Bystrica

Niečo extra

Pravidelné podávanie raňajok
 

- v čase od 7.00 hod do 8.00hod., ako jediná MŠ v Banskej Bystrici podávame raňajky priebežne, pri príchode detí do našej  materskej školy, čím deti získavajú správne stravovacie návyky.

Tréning fonematického uvedomovania
 
zameraný na sprostredkovanie originálneho prístupu k nácviku fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia písanej a čítanej reči.