Materská škola 29. augusta B.Bystrica

Aktivity

Hippoterapia - Farma – Gazdáčik - jazda na poníkoch
Ergoterapia - tkanie na detských krosnách
Predplavecká príprava
Prečo vlk šušlal - stomatologický program zameraný na prevenciu
Bystrický slávik - spevácka prehliadka talentov MŠ,
Predškoláčik – prednes poézie a prózy,
Dupkajú nožičky dupkajú - tanečná prehliadka FS pri MŠ z BB a jej okolia
Detská olympiáda - zápolenie detí MŠ z BB a jej okolia v športových disciplínach
Adamko zdravo a hravo
Výtvarné súťaže - v rámci mesta BB
Reprezentácia mesta Banská Bystrica na verejnosti


SPOLUPRÁCA , alebo čo ešte ponúkame

Kým pôjdem do školy - besedy a spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, ZŠ z BB.

Neposlušný jazýček - spolupráca s logopédmi a logopedická starostlivosť pozostávajúca z prieskumu správnosti výslovnosti rečového prejavu detí v našej MŠ
 
Tvorivé dielne - ÚĽUV, STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM - Thurzov dom, spolupráca s DFS Matičiarik

Matičiarik - DFS - tanečná prípravka

Dominikov zábavný kufrík - Skuteckého galéria- poznávanie výtvarnej práce banskobystrického rodáka a výtvarníka Dominika Skuteckého

Šiškofón - besedy a spolupráca so Štátnymi lesmi zameraná na ochranu prírody a enviromentálnu výchovu

Nebojsa v MŠ - besedy a spolupráca so záchranármi rýchlej zdravotnej služby