Materská škola 29. augusta B.Bystrica

oznamy

                              

 Vitajte na našej  stránke


Kontakt:  048 4141172

email:  ms29augusta@zoznam.sk

 Kontakt na  p,. riaditeľku MŠ 0915 835821

...................................................................................................................................................

ZÁPIS DO MŠ

Dňa 5.5. 2021 v čase od 8.00 -15.00 hod.

sa koná zápis do MŠ . 

Vzhľadom na pandemickú situáciu , prosíme rodičov, aby žiadosti o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave vhodili do  krabice , ktorá bude označená  a pripravená  na vonkajšej parapete  okna pri riaditeľni MŠ.

Ďakujeme


DODATOČNÉ INFO K ZÁPISU !!!!   POZOR !!!


Žiadame rodičov, ktorí poslali prihlašku online, alebo nedoručili potvrdenie od lekára , nech tak urobia

do dňa 5.5. 2021 vrátane zápisu !

 

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy.

Termín zápisu: od 03.05.2021 do 05.05.2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod.

 

Centrum mesta

05.05.2021    MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3 MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82.

 

 

 

S účinnosťou od 01.09.2021 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.