Materská škola 29. augusta B.Bystrica

oznamy

                              

 Vitajte na našej  stránke


Kontakt:  048 4141172

email:  ms29augusta@zoznam.sk

 Kontakt na  p,. riaditeľku MŠ 0915 835821


 

Začiatok školského roku


 

OTVORENIE MŠ

MŠ sa otvára v stredu 2.9. 2020

 od 6.30 -16.30 hod .

 

4.trieda z dôvodu prevádzkových a epidemiologických opatrení bude   otvorená  v čase od  7.30 do   15.30 hod.

Toto obmedzenie zatiaľ platí do 16.9. 2020


,.............................................................................................................

 

 Prevádzka materskej školy je od  6.30 hod.  do  16.30  hod.


   
Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy

     od 6.30 do 8:00 hod.  a prevezme si ho medzi 15.00 – 16.30 hod.

           O 8:00 hod.   sa budova materskej školy uzamyká !!!

            z bezpečnostných dôvodov a preto žiadame rodičov
       o dodržiavanie času príchodu dieťaťa do MŠ.


Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:


    - papučky označené menom
    - pyžamko označené menom ostáva uložené v skrinke !!
    - pohárik (umelohmotný) s uškom na pitný režim označený menom
    - náhradné oblečenie označené menom                     
    - rúško + jedno náhradné rúško 
označené menom

 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti 55.výročia MŠ

sme si vynovili aj našu jedáleň :)

 

 

 

................................................................................................................

 

Čo sme získali pre Vaše deti

 

V rámci  modernizácie   edukácie  pomocou IKT a DT v našej MŠ, sme v tomto škol.roku 2013/14 získali  štyri interaktívne tabule, každú v hodnote 3000 Eur. Dve interaktívne tabule sme dostali ako sponzorský dar, ostatné dve sme zakúpili z financií OZ Včelička pri našej MŠ a z financií MŠ. Dve triedy sme doplnili o novú PC techniku a softvérové edukačné programy. 

 

  Nové telocvičné náčinie a náradie


V škol. roku 2012/2013 sme vypracovali projekt na revitalizáciu telocvičného náradia a náčnia, podporovaný MŠSR. Pre našu MŠ sme takto získali  3300 Eur.


Projekt vypacovala pani učiteľka Renka Dáliková, konzultovala s pani riaditeľkou PaedrDr. Evkou Šávoltovou.